SKELBIMAI KREDITORIAMS


PRANEŠIMAS
2019-02-14
Vilnius

 DĖL UAB „AZURELA“ BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO IR KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMO

          Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. bei 6 d. pranešame, kad 2019-02-01 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2197-560/2019 buvo iškelta bankroto byla UAB „Azurela“, juridinio asmens kodas 124552727, buveinės adresas Vilniaus m. sav Vilniaus m. Fermentų g. 4, administratoriumi paskirta UAB „Vermosa”, juridinio asmens kodas 125928698, Viršuliškių g. 75-29, LT-05112 Vilnius, administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirta Rasa Židonytė (tel.: 8 676 10614, el. paštas: rasa.zidonyte@gmail.com). Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2019-02-12.

          Informuojame, kad vykdant teismo nutartimi nustatytus įpareigojimus ir vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 14 str., 16 str., 17 str. nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, t. y. 2019-02-12,

 1. Bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.
 2. Teisė valdyti, naudoti bendrovės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bendrovei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta LR Įmonių bankroto įstatyme.
 3. Nuo 2019-02-12 yra laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Remdamiesi 2019-02-01 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje nr. eB2-2197-560/2019 bei tuo, kas aukščiau išdėstyta, siūlome ne vėliau kaip iki 2019-03-29 pareikšti savo finansinius reikalavimus ir kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, patvirtintais vadovo parašu nurodant skolų susidarymo datą, atsiųsti juos bankrutuojančios UAB „Azurela“ administratoriui UAB „Vermosa“, adresu Viršuliškių g. 75-29, LT-05112 Vilnius, arba el. paštu rasa.zidonyte@gmail.com. El. paštu atsiųsti skenuoti kreditoriniai reikalavimai priimami, jeigu galima identifikuoti dokumentus pasirašiusių ir kopijas patvirtinusių  asmenų tapatybę, ir reikalavimai sutampa su apskaitos duomenimis. Tokiu atveju kreditoriui el. paštu  išsiunčiamas administratoriaus patvirtinimas apie gautą kreditorinį reikalavimą.
 4. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p.  pranešame, kad administratorius įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio LR Įmonių bankroto įstatymo 35 str. nustatyta tvarka.
 5. Terminas Bankrutuojančiai UAB „Azurela“ vadovui pateikti įmonės metinę finansinę atskaitomybę pagal 2019-02-12 apskaitos duomenis, perduoti įmonės turtą ir dokumentaciją – iki 2019-02-27.

PRANEŠIMAS

2018-12-31 Nr. 2018/R-279

Vilnius

DĖL UAB JVJ PROJEKTAI BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO, KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMO

 

Remdamiesi LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d., 17 str. 2 d., 19 str. 1 d., Pranešame, kad 2018-12-20 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5272-392/2018 buvo iškelta bankroto byla UAB „JVJ projektai”, (kodas 304434043, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 9A-100A,  administravimo adresas Viršuliškių 75-29, LT-05112 Vilnius), bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vermosa” (juridinio asmens kodas 125928698, Viršuliškių 75-29, LT-05112, Vilnius), administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirtas Algimantas Zajankauskas (tel.: 8 678 08882, el. paštas: algimantas.zajankauskas@gmail.com, info@vermosa.lt).  Nutarties įsiteisėjimo data 2019-01-02 d. Informuojame, kad vykdant teismo nutartimi nustatytus įpareigojimus ir vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 16 str. 17 str., nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, t. y.  2019-01-02 d.:

 1. Bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.
 2. Teisė valdyti, naudoti bendrovės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bendrovei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta LR Įmonių bankroto įstatyme.
 3. Nuo 2019-01-02 yra laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Remdamiesi 2018-12-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje nr. B2-5272-392/2018 bei tuo, kas aukščiau išdėstyta, siūlome ne vėliau kaip iki 2018-02-18 pareikšti savo finansinius reikalavimus ir kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, patvirtintais vadovo parašu nurodant skolų susidarymo datą, atsiųsti juos bankrutuojančios UAB „JVJ projektai“ administratoriui UAB „Vermosa“, adresu Viršuliškių g. 75-29, LT-05112 Vilnius, arba el. paštu algimantas.zajankauskas@gmail.com. El. paštu atsiųsti skenuoti kreditoriniai reikalavimai priimami, jeigu galima identifikuoti dokumentus pasirašiusių ir kopijas patvirtinusių  asmenų tapatybę, ir reikalavimai sutampa su apskaitos duomenimis. Tokiu atveju kreditoriui el. paštu  išsiunčiamas administratoriaus patvirtinimas apie gautą kreditorinį reikalavimą.
 4. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p.  pranešame, kad administratorius įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio LR Įmonių bankroto įstatymo 35 str. nustatyta tvarka.
 5. Terminas Bankrutuojančiai UAB „JVJ projektai“ vadovui pateikti įmonės metinę finansinę atskaitomybę pagal 2019-01-02 apskaitos duomenis, perduoti įmonės turtą ir dokumentaciją – iki 2019-01-18.

PRANEŠIMAS
2018-06-11 Nr. 2018/R-176

DĖL UAB T.A. STATYBA BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO, KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMO

 

          Remdamiesi LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d., 17 str. 2 d., 19 str. 1 d., Pranešame, kad 2018-05-28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2876-565/2018 buvo iškelta bankroto byla UAB „T.A. Statyba”, (kodas 302580544, Sakiškių k. Pušų al. 35K-1, Vilniaus r.), bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vermosa” (juridinio asmens kodas 125928698, Viršuliškių 75-29, LT-05112, Vilnius), administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirtas Algimantas Zajankauskas (tel.: 8 678 08882, el. paštas: algimantas.zajankauskas@gmail.com, info@vermosa.lt). Nutarties įsiteisėjimo data 2016-06-11 d.

         Informuojame, kad vykdant teismo nutartimi nustatytus įpareigojimus ir vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 16 str. 17 str., nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, t. y. 2018-06-11 d.:

 1. Bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanas, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.
 2. Teisė valdyti, naudoti bendrovės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bendrovei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta LR Įmonių bankroto įstatyme.
 3. Nuo 2018-06-11 d. yra laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Remdamiesi aukščiau išdėstytu siūlome ne vėliau kaip iki 2018-07-27 d. pareikšti savo finansinius reikalavimus ir kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, patvirtintais vadovo parašu nurodant skolų susidarymo datą, atsiųsti juos bankroto administratoriui UAB „Vermosa“, adresu Viršuliškių g. 75-29, LT-05112 Vilnius arba el. paštu algimantas.zajankauskas@gmail.com, El. paštu atsiųsti skenuoti kreditoriniai reikalavimai priimami, jeigu galima identifikuoti dokumentus pasirašiusių ir kopijas patvirtinusių asmenų tapatybę, ir reikalavimai sutampa su apskaitos duomenimis. Tokiu atveju kreditoriui el. paštu  išsiunčiamas administratoriaus patvirtinimas apie gautą kreditorinį reikalavimą.
 4. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo (2010 m. kovo 20 d. Nr. IX-216) 10 str. 7 d. 4 p.  pranešame, kad administratorius įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio LR Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.
 5. Terminas UAB „T.A. Statyba“ vadovui pateikti įmonės metinę finansinę atskaitomybę pagal 2017-06-11 d. apskaitos duomenis, perduoti įmonės turtą ir dokumentaciją – iki 2018-06-26 d.KONTAKTAI


UAB „Vermosa“
Juridinio asmens kodas: 125928698
PVM kodas: LT259286917
Atsisk. sąsk. Nr. LT787300010122236209
Registracijos adresas
UAB „Vermosa“
Ragainės 47-2
LT-06248 Vilnius
Veiklos adresas
UAB „Vermosa“
J. Kubiliaus 23
LT-09108 Vilnius
Kontaktai
Direktoriaus telefonas +370 678 08882
El. paštas (bendras): info@vermosa.lt
Kiti tel.: +370 610 68950, +370 676 10614,
El. paštas: az@vermosa.lt, rasa@vermosa.lt
Buhalterė tel.:8 650 15255 El. paštas julija@vermosa.lt